SCHAAP AGRO - HOLLAND s.r.o.

Ventilácia

Zníženie tepelného stresu, nižší úbytok mlieka, vysoká efektívnosť, rýchla návratnosť.

Dvojkomorové vodné matrace

Pohodlie kráv, minimalizácia prevádzkových nákladov, suché prostredie, lepšia hygiena, zníženie výskytu mastitíd a vysokého počtu somatických buniek.

Riešenie koncovky živočíšnej výroby

Uskladňovanie hnojovice - vaky, čerpanie, miešanie, separácia hnojovice.

Chov ošípaných

Zemná ventilácia, all in, all out, krmítka Rondomat, automatické kŕmenie.

Vyhrňovacie lopaty

Vhodné na rôzne typy podláh, čistota práce, zníženie ochorenia paznechtov, čistejšie ležoviská.

Univerzálne roboty a stroje

Prihŕňanie krmiva, nastieľanie, čistenie roštov.

Farma Klčovany

predaj všetkých kategórií ošípaných