SCHAAP AGRO - HOLLAND s.r.o.

Ventilácia

Zníženie tepelného stresu, vysoká efektívnosť, rýchla návratnosť, vyššia produkcia mlieka aj počas letných mesiacov, zlepšienie ukazovateľov reprodukcie, suchšia podstieľka, pokles výskytu múch.

Dvojkomorové vodné matrace

Pohodlie kráv, minimalizácia prevádzkových nákladov, suché prostredie, lepšia hygiena, zdravosť kĺbov, zníženie výskytu mastitíd a vysokého počtu somatických buniek.

Riešenie koncovky živočíšnej výroby

Uskladňovanie hnojovice - vaky, čerpanie, miešanie, separácia hnojovice.

Chov ošípaných

Zemná ventilácia, all in, all out, krmítka Rondomat, automatické kŕmenie.

Vyhrňovacie lopaty

Vhodné na rôzne typy podláh, čistota práce, zníženie ochorenia paznechtov, čistejšie ležoviská.

Univerzálne roboty a stroje

Prihŕňanie krmiva, nastieľanie, čistenie roštov.

Farma Klčovany

predaj všetkých kategórií ošípaných