Separácia – valcové a šnekové separátory.

Separácia – valcové a šnekové separátory.

Separátor Euro-P (separátor hnojovice) spĺňa najvyššie nároky. Je vyrobený z nerezovej ocele s vysokou trvanlivosťou všetkých častí, ktoré dochádzajú do styku s kalom.

 

Robustný vzhľad separátora umožňuje používanie v náročných prevádzkových podmienkach v poľnohospodárstve a priemysle.

Separátor je stavaný na separáciu vláknitých pevných látok a častíc z kvapalín, ktoré vznikajú zo zvyškov z kŕmenia, trávených substrátov v zariadeniach na výrobu bioplynu, ako aj pri oddeľovaní odpadových vôd a odpadových vôd z bitúnkov, trhov s hovädzím dobytkom, pivovarov alebo iných vedľajších produktov pri výrobe potravín.

Separátor poskytuje vysokú výkonnosť pri nízkej spotrebe energie.

Typické oblasti využívania separátora

  • separácia hnojovice
  • pri výrobe bioplynu
  • produkcia potravín

Ako separátor funguje?

Tekutina určená na separáciu je načerpaná zadnou stranou zariadenia. Pomocou čerpadla ER2 sa homogenizovaná hnojovica mieša a zároveň čerpaním umožňuje dokonale predbežnú úpravu suspenzie. Surová hnojovica prúdi na rotujúce nerezové sito, kvapalná frakcia pretečie do zbernej nádoby a je odvádzaná na stranu zariadenia. Odtok zabraňuje preplneniu a nie sú potrebné žiadne ďalšie úpravy vstupného čerpadla. Pozastavené vláknité materiály a ostatné pevné časti sú vytláčané medzi gumenými valcami a sitovým bubnom. Na prednej časti zariadenia sa oddelená suchá hmota odrezáva syntetickou stierkou z otočnej steny a skĺzne sa na predný žľab.

Technické údaje

menovitý výkon motora 1.5 kW
prevádzkové napätie 230 2~, 50 Hz or 400 3~, 50 Hz
vstupný otvor štvorcová príruba180x180
výstup na kvapalnú frakciu 110 mm
výstup na pretečenie/návrat 160mm
prípojka na umývanie vody 3/4″
pohon reťazový pohon s prevodom
Tlakové valce navrhnuté s pružným jadrom a odolným gumovým poťahom, valčeky namontované na pružinovom ramene
priepustnosť 4-40 m3/h
Vyseparované časti obsah až 30% sušiny

 

About the author

schaapagro administrator