Alligator Bagtank

Alligator Bagtank

Alligator Bagtank poskytuje skladovaciu kapacitu až do 7000m3. Vyrába sa z polyesterovej tkaniny a z vysoko kvalitného plastu na oboch stranách tkaniny. Plast je inertný pre všetky typy kalov, a to aj v prípade zvýšenej acidity. Dlhá životnosť je garantovaná vďaka maximálnej stabilizácii pred účinkami ultrafialového žiarenia.

Mechanické sily, ktoré sa vyskytujú pri použití Alligator Bagtanku sú ľahko absorbované pevnou tkaninou. Najdôležitejšie komponenty, ako je materiál, zvary a upevňovacie body boli dimenzované na veľmi bezpečné využitie na základe pevnostných výpočtov. Certifikát KIWA bol vydaný pre Alligator Bagtank pod číslom K2448.

Alligator hnojovicový vak je dodávaný v štvorcovej alebo obdĺžnikovej forme a môže byť nainštalovaný čiastočne pod úrovňou terénu, v závislosti na najvyššej úrovni spodnej vody. Návrh, výrobu a inštalačné práce vykonáva Albers Alligator s vlastným odborným personálom. V zahraničí sú inštalácie realizované špecializovanými predajcami. Alligator hnojovicový vak sa dodáva s vyprázdňovacím/plniacim potrubím, ventilmi, vetracími otvormi, geotextíliou a uzamykateľným kontrolným otvorom ako štandard.

Výhody Alligator Bagtank:

 • nevyžaduje drahé investície na základy
 • ideálny pre slabšie podložie
 • stacionárny a predsa prenosný
 • plne uzatvorený
 • obsahuje tesnenie a krytie súčasne 
 • ekologický
 • nepoškodzuje obraz krajiny
 • ľahké vyprázdňovanie, pretože vyprázdňovacie potrubie je
 • umiestnené v najnižšom bode
 • zabudované miešanie

Vaky majú pre poľnohospodárov široké využitie:

 • uskladňovanie hnojovice v objemoch 200 m3 až 7000 m3
 • uskladňovanie digestátu
 • uskladňovanie tekutých hnojív (DAM)
 • uskladňovanie závlahovej vody na poliach
 • uskladňovanie pitnej vody (špec. výroba pre uskladnenie pitnej vody)
 • uskladnenie soľného roztoku

 

About the author

schaapagro administrator