Moov – automatický robot na prihŕňanie krmiva

Moov – automatický robot na prihŕňanie krmiva

Moov je automatický robot slúžiaci na prihŕňanie krmiva hovädziemu dobytku. S Moovom bude mať váš dobytok 24 hodinový prístup ku krmivu. Moov nasleduje transpondéry, čo mu umožňuje vedieť kde sa má v maštali celý čas pohybovať. Funguje na 2 bezúdržbové batérie. Ich nabíjanie prebieha automaticky.

Výhody, ktoré prináša používanie Moov-a:

  • Zvýšený príjem krmiva
  • Úspora práce
  • Vyššia produkcia mlieka
  • Prístup potravy pre dobytok 24h 7 dní v týždni
  • Čistý kŕmny priechod
  • Pokojnosť dobytka
  • Užívateľsky jednoduchý
  • Lepšia účinnosť dojenia

 

About the author

schaapagro administrator