schaapagroholland © 2017

Alligator Winbag je zariadenie, ktoré je možné zrolovať. Skladá sa z návesu a rotačného navíjacieho systému.

Firma Schaap agro Holland vám ochotne poskytne radu ohľadne umiestnenia, používania, vyprázdňovania, čistenia a zrolovania Winbagu.

Winbag je dodávaný s dvomi 6´´ štandardnými spojmi.

Používaním Alligator Winbag môžete vytvoriť prechodné uskladnenie tekutín na akomkoľvek mieste. Winbag je vhodný na uskladnenie 200m3 kvapaliny.

Alligator Winbag je potiahnutý na oboch stranách polyesterovou tkaninou. Je vhodný pre neagresívne tekutiny a môže byť používaný na takmer všetkých hladkých povrchoch.

Silná tkanina ľahko absorbuje mechanické vplyvy, ku ktorým dochádza používaním Alligator Winbag. Najdôležitejšie komponenty ako je napríklad materiál, zvary a upevňovacie body boli vydimenzované s použitím bezpečnostných okrajov na základe pevnostných výpočtov.

Výhodami Winbagu sú:

· Úplne uzatvorený systém

· Ľahká manipulácia

· Vyprázdnenie pomocou zrolovania

· Kapacita od 100 do 350m3

 

Winbag vám poskytne spoľahlivý, flexibilný a cenovo dostupný skladovací systém.

ALLIGATOR WINBAG

Plasty použité Albers Alligator spĺňajú najprísnejšie normy, sú testované priebežne a sú spracované s využitím moderných metód. Albers Alligator dodáva a inštaluje tieto produkty a dáva záruky na materiál, výrobu a montáž.

Translate to: